2011-2013 

 

Wie zijn wij?

Sporting Oppem VZW is de enige voetbalclub in Oppem, een deelgemeente van Meise.  Wij zijn gestart in 1988 en we zijn sindsdien aangesloten met onze club bij de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond of KVV. 

 

We hebben twee ploegen, die elke zondagochtend of zondagnamiddag onze kleuren verdedigen in de competitie van Vlaams Brabant van de KVV.  Ons aansluitingsnummer bij de KVV is 2219.

 

Onze "reserven" ploeg, of anders gezegd onze voormiddagploeg speelt in de 4e afdeling van Vlaams-Brabant. 

 

Onze "eerste" ploeg, of anders gezegd onze namiddagploeg speelt in de 2e afdeling van Vlaams Brabant.

 

Onze club telt heel wat aktieve voetballende leden uit Meise, maar tevens ook een heleboel niet-aktieve leden, die Sporting Oppem nauw aan het hart hebben liggen.

 

Als sportclub in Meise zijn wij aangesloten bij de Sportraad van Meise en wensen wij via deze weg de Sportraad ook te bedanken voor de subsidietoelage, die wij elk jaar krijgen toegekend.  Wil je meer weten over sporten in Meise, klik dan hier.

 

Bestuur Sporting Oppem

De samenstelling van ons bestuur is als volgt:

 

Wim Verbeke                        - bestuurslid

Thomas De Taey                   - bestuurslid

Dries Bertrand                      - bestuurslid

Stijn Bertrand                      -  penningmeester 

Jean-Marie Van Buggenhout  -  secretaris           - 02 252 14 62

Dirk Geerts                          -  voorzitter           - 0477 372 680

 

Contact e-mail adres Sporting Oppem:  info@spoppem.be

 

Voetbalveld Sporting Oppem

Wil je graag een kijkje komen nemen op ons voetbalveld, kom gerust eens langs.  Ons voetbalveld is gelegen in de Oppemstraat tussen 't Eiland en de Oppemse Hoeve.

 

Trainingen en wedstrijden

Onze trainingen gaan door op donderdagavond tussen 19u30 en 22u00.  De thuiswedstrijden gaan door op zondag van 9u30 tot 11u30 en zondag van 15u00 tot 17u00.

Ook na de training en na de wedstrijden wordt er altijd nog gezellig nagenoten in onze kantine, die een bezoekje meer dan waard is...

 

Voor een kalender van onze wedstrijden, kan je best op de website van de KVV gaan kijken via www.kvv.be of via de links hiernaast.

 

Aansluiten en lidgeld

Als je wil aansluiten bij onze club, neem dan contact met iemand van het bestuur of kom eens langs op onze training op donderdagavond. Je mag gerust een paar keer komen meetrainen alvorens lid te worden.

Het lidgeld bedraagt 50 EUR en je kan dat overmaken op onderstaand rekeningnummer, met vermelding van "Lidgeld naam+voornaam".

Via sommige mutualiteiten heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling van je lidgeld bij onze sportclub.

Je kan een formulier aanvragen bij je mutualiteit en laten ondertekenen door onze secretaris of voorzitter. 

 

Rekeningnummer

Het veelgevraagde rekeningnummer van onze club is hetvolgende:

 

423-9089201-51 - Sporting Oppem

IBAN:      BE75 4239 0892 0151

BIC:        KRED BE BB

 

Verzekering en aangifte sportongeval

Als sportclub zijn we aangesloten bij de KVV en zijn we dus ook verzekerd. Globaal gezien betekent dit dat de verzekering alle medische kosten dekt bij het oplopen van een sportongeval tijdens de beoefening van onze sport.

 

Elk sportongeval kan enkel worden aangegeven via een schriftelijke procedure. Je kan dit formulier (Vlaams-Brabant) zelf downloaden vanaf de website van de KVV via http://www.kvv.be/verzekering

De procedu re staat duidelijk vermeld op de website van de KVV, dus volg dit goed op! De ingevulde ongevalaangifte moet je terugsturen naar KVV Vlaams Brabant, Kespier 22, 1730 Asse. Vooraleer je dit opstuurt, neem je best een copie om thuis te bewaren.

 

Ben je door een sportongeval werkonbekwaam voor een bepaalde periode, dan val je terug op de wettelijke voorzieningen. Je valt dan terug op een vervangingsinkomen afhankelijk van je statuut, zijnde arbeider, zelfstandige, bediende, ... De KVV verzekering voorziet geen aanvullend loon om een mogelijk loonverlies te dekken. Wil je dit voorzien, dan adviseren we jou om dit zelf af te sluiten met je eigen verzekering.

 

Je kan meer informatie vinden over de KVV verzekering via http://www.kvv.be/verzekering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender en Rangschikking

Reserven

Eerste

 

Terug